02-12-2017

”En bror at dø for” af Anders Roslund & Stefan Thunberg

 Klik HER og se alle mine anmeldelser

”En bror at dø for” er en svensk krimi af meget høj kvalitet. I bogens 410 sider får man et helt fantastisk indblik i en familie, der er præget af vold og kriminalitet gennem mange år.

Den 14-årige Leo får ansvaret for sine to mindre brødre, da faren sidder i fængsel for hustruvold, og moren som følge af volden ligger på sygehuset.

I en kortere periode klarer de tre drenge sig selv under opsyn af en beboer i den ejendom, hvor de bor. Det sker efter aftale med de sociale myndigheder.

Drengenes alenetid resulterer i, at Leo får mulighed for at begå sin første forbrydelse, nemlig et kup mod en butiksansat, der skal aflevere dagens omsætning i en bankboks.

Efterfølgende følger man drengene, da de er blevet voksne.

Bogens handling om drengenes voksenliv tager sin start, da Leo er blevet løsladt efter at have afsonet sin straf for en serie brutale bankrøverier.

Under afsoningen er han blevet venner med Sam, og sammen med bl.a. ham planlægger han at begå århundredets pengekup i Sverige. Man følger nu planlægningen, som forfatterne beskriver meget minutiøs.

Samtidig med beskrivelserne af planlægningen er der mange flashbacks til barndomstiden. Også skildringen af barndommen er meget grundig.

Beskrivelserne af de tre brødre og deres far og mor er fantastisk gode. Selv om Leo er en forbryder, der efter sin løsladelse lever og ånder for at planlægge og gennemføre sit mesterværk af et kup, udviser han også kærlighed over for sine brødre og sin mor.

Samtidig med at man følger Leo og hans to brødre, følger man også efterforskeren John Bronck, som er bror til Leos kriminelle ven, Sam. John Bronck finder ud af, at Leo har noget i støbeskeenog begynder at efterforske – mest på egen hånd -, da han finder ud af at hans bror Sam og Leo har noget at gøre med hinanden.

Leo får ikke – som han ville have gjort det i barndommen og ungdommen – overtalt sine brødre til at deltage i det kup, han planlægger at begå, men det sker alligevel utilsigtet. Det betyder at spillereglerne for forbryderen Leo og politimanden John ændres. Så nu hedder det: ”Hvis du trækker min bror med, trækker jeg din bror med.”

I lighed med bogens fine personskildringer er også miljøerne velbeskrevne.

Handlingen ses fra flere personers synsvinkel, hvilket er med til at intensivere spændingen. Og spænding er der meget af i bogen.

Det er ikke en bog, man lige ”skøjter” hen over, idet der er mange og grundige beskrivelser af personernes tanker og handlinger. Man får virkelig en indgående indsigt i menneskesindet.

”En bror at dø for” er en flot og velskrevet bog.

5 krimihjerter af 5

 

Modtryk 2017 – 410 sider

Findals krimiside

Bogen er et anmeldereksemplar sendt fra forlaget